Podręcznik użytkownika

Spis treści

Wprowadzenie

DaDesktop to platforma chmurowa zaprojektowana do prowadzenia interaktywnych szkoleń zdalnych, dostępna z rozproszonych, fizycznych lokalizacji. Żeby z niej korzystać wystarczy przeglądarka Chrome lub Firefox.

Architektura

DaDesktop umożliwia tworzenie i użytkowanie wirtualnych pulpitów (nazywanych też desktopami lub maszynami wirtualnymi), które w trakcie szkolenia będą wykorzystywane do przeprowadzania interaktywnych warsztatów przez trenera i uczestników. Połączenie wideo i audio jest realizowane za pomocą komunikatora (rekomendujemy zoom).

DaDesktop

Dodawanie nowego szkolenia

Utwórz nowe szkolenie za pomocą przycisku „Create new course”

create new course

Ustal parametry szkolenia, w szczególności strefę czasową i datę rozpoczęcia oraz zakończenia

Jeżeli szkolenie jest rozbite na części (np. dwa kolejne weekendy) to możesz określić dokładnie czasy trwania takich zajęć za pomocą przycisku:

Dodawanie trenera

Dodaj trenera za pomocą przycisku „Add Trainer”

Trenera można dodać w ramach ❶ organizacji lub z zewnątrz wysyłając mu wygenerowanego linka ❷.

Prawidłowo dodany trener pojawi się na liście

Dodawanie pulpitu Fresh-Start

Pulpit Fresh-Start jest bazową wersją maszyny wirtualnej, na podstawie której tworzy się pulpity trenera i uczestników. Powinien zawierać całe niezbędne do poprowadzenia szkolenia oprogramowanie, pliki z ćwiczeniami i inne materiały.
Na podstawie Fresh-Start można odtwarzać pulpity trenera i uczestników, jeśli w trakcie szkolenia wystąpią jakieś nieprawidłowości.

Pulpit Fresh-Start można utworzyć od podstaw lub skorzystać z wcześniej zapisanego obrazu.

Dodawanie pulpitu Fresh-Start od podstaw

W zakładce „Desktops” wybierz opcję „Create From OS Template”

Po wybraniu serwera (najlepiej zlokalizowanego możliwie blisko fizycznej lokalizacji uczestników i trenera oraz najmniej obciążonego) należy wybrać szablon systemu operacyjnego z dostępnej listy.

Jeżeli na szkoleniu nie będzie instalowane żadne dodatkowe oprogramowanie i wystarczający jest dostęp do narzędzi z poziomu przeglądarki to niewskazane jest tworzenie obrazu na podstawie szablonu Windows. Zalecanym szablonem jest w takim przypadku Ubuntu.

Standardowo na liście szablonów systemów operacyjnych wyświetlane są tylko najnowsze wersje. Jeżeli konieczne jest skorzystanie ze starszego szablonu, to należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.

Trzeba również określić parametry pulpitu, a w konsekwencji maszyn trenera i uczestników, które będą tworzone na podstawie pulpitu Fresh-Start

Dodawanie pulpitu Fresh-Start z zapisanego obrazu

W zakładce „Desktops” wybierz opcję „Create From My StandaloneOrgniazation”

Zapisane wcześniej obrazu pulpitów będą dostępne na liście

Modyfikowanie pulpitu Fresh-Start

Pulpit Fresh-Start można modyfikować, instalując wymagane oprogramowanie i przygotowując pliki potrzebne w trakcie szkolenia. Najpierw trzeba odblokować pulpit.

Następnie można się połączyć z pulpitem Fresh-Start i zainstalować oprogramowanie.

Jak już Fresh-Start będzie gotowy wystarczy zamknąć zakładkę w przeglądarce i wrócić do DaDesktop.
Zanim będzie można tworzyć pulpity trenera i uczestników trzeba jeszcze zablokować pulpit Fresh-Start.

Tworzenie pulpitu trenera

Pulpit trenera można utworzyć na podstawie obrazu Fresh-Start.

Do pulpitu trenera dostęp będą mieli uczestnicy szkolenia. Trener będzie z niego korzystał w trakcie prowadzenia warsztatu.
Uczestnicy nie będą się łączyć bezpośrednio z pulpitem Fresh-Start, który jest kopią startową maszyny przydatną w przypadku konieczności przywrócenia obrazu pulpitu.

Dodawanie uczestników do szkolenia

Uczestnicy mogą dołączyć do szkolenia korzystając z linka widocznego w żółtym polu

Po kliknięciu w link uczestnik powinien wypełnić krótki formularz rejestracyjny w ciągu 5 minut. Jeżeli uczestnik posiada już konto na platformie DaDesktop to będzie miał możliwość zalogowania się.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza lub zalogowaniu uczestnik zostanie dołączony do kursu.

Dane podane w formularzu tworzenia konta są później potrzebne do logowania do platformy DaDesktop. Warto więc podać aktualny adres e-mail i zapamiętać hasło.

Z poziomu DaDesktop uczestnik będzie miał dostęp do pulpitu trenera ❶ oraz swojego pulpitu ❷ (gdy ten zostanie już utworzony).

Tworzenie pulpitu uczestnika

Pulpit uczestnika może zostać utworzony na kilka sposobów:

przez uczestnika

Uczestnik może samodzielnie utworzyć swój pulpit na podstawie obrazu Fresh-Start

przez trenera

Trener może utworzyć pulpit dla konkretnego uczestnika

lub od razu utworzyć pulpity dla wszystkich uczestników

Za każdym razem pulpit uczestnika jest tworzony na podstawie obrazu Fresh-Start.

Łączenie się z pulpitem trenera

Uczestnik szkolenia może podłączyć się z pulpitem trenera wybierając opcję „Quick connect” przy odpowiednim pulpicie.

W nowej zakładce w przeglądarce uruchomiony zostanie pulpit trenera.

Standardowo uczestnicy uzyskują tylko dostęp read-only do pulpitu trenera. Mogą obserwować warsztaty prowadzone przez trenera, ale nie mogą wchodzić w interakcję z tym pulpitem.

UWAGA! Przeglądarka może blokować wyskakujące okienka i uniemożliwić otwieranie pulpitów. Należy zmienić to ustawienie za pomocą przycisku „Opcje” i zezwolić na otwieranie okien (przykład z przeglądarki Firefox).

Łączenie się z pulpitem uczestnika

Uczestnik szkolenia, który ma utworzony pulpit na podstawie obrazu Fresh-Start, może się z nim najprościej połączyć klikając na „Quick connect”

Ikona z pulpitem uczestnika zmieni kolor na zielony, a w nowej zakładce w przeglądarce uruchomiony zostanie pulpit uczestnika.

Dodatkowe opcje połączenia dostępne są po rozwinięciu przycisku „Connect”

Przy pierwszym połączeniu z pulpitem uczestnika (szczególnie w przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows) może nastąpić restart maszyny. Wystarczy w takim przypadku poczekać kilka sekund i w razie konieczności odświeżyć zakładkę w przeglądarce.

Zatrzymywanie / przywrócenie / usuwanie pulpitu uczestnika

W przypadku wystąpienia problemów z pulpitem uczestnika (zawieszenie, zatrzymanie, uszkodzenie, …) można wykonać działania, które przywrócą pierwotną funkcjonalność pulpitu.

Zatrzymanie pulpitu

Działający pulpit uczestnika (ikona zielona) może zostać zatrzymany, np. w przypadku problemów z interakcją z pulpitem, przez wybranie opcji „Stop”

Jeżeli nie uda się zatrzymać pulpitu uczestnika można spróbować opcji „Force-Stop”

Przywracanie pulpitu

Jeżeli pulpit uczestnika uległ uszkodzeniu można go przywrócić do wersji początkowej stworzonej na podstawie obrazu Fresh-Start. Opcja przywracania pulpitu to „Restore from Fresh-Start”

Opcja przywrócenia pulpitu jest nieodwracalna. Wszystkie dane i modyfikacje wprowadzone przed przywróceniem pulpitu zostaną utracone.

Pulpit uczestnika może zostać również przywrócony przez trenera z obrazu Fresh-Start lub z aktualnego obrazu pulpitu trenera.

Przy przywracaniu pulpitu uczestnika z pulpitu trenera trzeba najpierw zatrzymać pulpit trenera.

Przy pierwszym połączeniu z pulpitem uczestnika po przywróceniu go z pulpitu trenera (szczególnie w przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows) może nastąpić restart maszyny.
Wystarczy w takim przypadku poczekać kilka sekund i w razie konieczności odświeżyć zakładkę w przeglądarce.

Usuwanie pulpitu

Pulpit uczestnika może zostać usunięty przez wybranie opcji „Delete”

Opcja usunięcia pulpitu jest nieodwracalna. Wszystkie dane znajdujące się na pulpicie zostaną utracone.

Po usunięciu pulpitu można przywrócić wersję początkową na podstawie obrazu Fresh-Start.

Konfigurowanie pulpitu uczestnika

Zmiana rozdzielczości pulpitu i ustawienie trybu pełnoekranowego

Domyślnie pulpit jest skalowany do rozmiarów okna przeglądarki. Może to powodować problemy z czytelnością tekstów (np. za małe lub nieostre litery).

 

Pulpit skalowany z ograniczoną czytelnością

Rozwiązanie problemów z brakiem ostrości obrazu lub zbyt małymi literami składa się z dwóch kroków: ustawienia odpowiedniej rozdzielczości pulpitu oraz wyłączenie skalowania obrazu i przejście do trybu pełnoekranowego.

Pulpit uczestnika powinien być wyświetlany w takiej samej rozdzielczości jaka jest aktualnie ustawiona na fizycznym komputerze, z którego uczestnik łączy się z DaDesktop (np. 1920×1080).
Dodatkowo powinien być on wyświetlony w trybie pełnoekranowym.

Ustawienia wyświetlania i skalowania pulpitu dostępne są z lewej strony ekranu korzystając z zielonego rozwijanego menu.

Za pomocą menu można ustawić skalowanie ❶ i przejść w tryb pełnoekranowy ❷

Ustawienie najlepszej jakości pulpitu uczestnika zapewniające mu komfort pracy powinno składać się z następujących kroków:

  • Ustawienie zgodnych rozdzielczości na fizycznym komputerze uczestnika i wirtualnym pulpicie
  • Wyłączenie skalowania (Scaling mode: None) ❶
  • Włączenie trybu pełnoekranowego ❷

Jeśli pojawi się konieczność przejścia do DaDesktop lub wyświetlenia pulpitu trenera, konieczne jest wyjście z trybu pełnoekranowego (przez odznaczenie opcji w menu lub wciśnięcie klawisza Esc).

Udostępnianie treści

Udostępnianie tekstu

Udostępnianie tekstów jest przydatne np. jeśli chcemy skorzystać z wcześniej udostępnionego linku do strony internetowej lub fragmentu kodu programu.
Bezpośrednio do i z pulpitu nie można wkleić wcześniej skopiowanego tekstu (np. za pomocą poleceń Ctrl-C i Ctrl-V).

Jednym ze sposobów na udostępnianie tekstu pomiędzy środowiskiem poza DaDesktop a pulpitem jest skorzystanie z okna schowka „Clipboard” umieszczonego w lewym dolnym rogu pulpitu.

Udostępnianie tekstu z zewnątrz do pulpitu

Udostępnienie tekstu spoza pulpitu należy wykonać w następujący sposób:

  • skopiuj tekst (np. linka)
  • kliknij na polu tekstowym z napisem „clipboard” w lewym dolnym narożniku pulpitu
  • wklej skopiowany tekst (np. za pomocą Ctrl-v)
    • pole tekstowe można powiększyć klikając na znak „>” na zielonym tle
  • użyj skopiowanego tekstu wewnątrz pulpitu

Udostępnianie tekstu z pulpitu na zewnątrz

W momencie skopiowania tekstu wewnątrz pulpitu jest on automatycznie kopiowany do schowka (pole tekstowym z napisem „clipboard” w lewym dolnym narożniku pulpitu).

Wystarczy tylko wkleić skopiowany tekst w docelowym miejscu, poza pulpitem DaDesktop.

Udostępnianie plików

Udostępnianie plików (np. dokumentów, plików graficznych, …) do i z pulpitu najprościej jest zrealizować korzystając z dowolnego dostawcy, który umożliwia przechowywanie danych w chmurze (np. DropBox, OneDrive, Google Drive, …).

Wystarczy otworzyć przeglądarkę wewnątrz pulpitu DaDesktop, zalogować się na swoje konto w chmurze i pobrać lub wysłać odpowiednie pliki.

Zapisywanie pulpitu standalone

Skonfigurowany pulpit można zapisać, żeby można było z niego skorzystać w przyszłości (np. przy Dodawaniu pulpitu Fresh-Start z zapisanego obrazu).

Zapisanie pulpitu do trybu standalone (pulpit przechowywany na serwerach DaDesktop niezależne od czasu trwania szkolenia, który może stanowić kopię zapasową lub obraz pulpitu początkowego) może odbywać się na kilka sposobów – z wykorzystaniem „Clone to Standalone Desktop”:

 

❶ z poziomu obrazu Fresh-Start

 

❷ z poziomu pulpitu trenera

W każdym przypadku pojawi się dodatkowe okno, w którym można wybrać organizację i nazwę pulpitu:

Pulpit Standalone będzie widoczny po kliknięciu na „Standalone Desktops” w górnym menu.

Snapshot

Aktualny stan pulpitu uczestnika lub trenera może zostać zapisany w postaci tzw. „snapshot”. Snapshot umożliwia zachowanie bieżącego stanu pulpitu i jego późniejsze przywrócenie. Może być przydatny w celu zachowania danego stanu pulpitu (np. na koniec dnia) lub przed wykonaniem ćwiczenia, które może spowodować utratę danych.

Tworzenie obrazu snapshot

Przed przystąpieniem do zapisania obrazu trzeba zatrzymać pulpit.

Dostęp do opcji Snapshots można uzyskać z menu ustawień.

Po wpisaniu nazwy obrazu trzeba wybrać opcję „Take snapshot”

Nazwa obrazu snapshot może zawierać tylko litery alfabetu angielskiego, cyfry lub myślniki i jej maksymalna długość to 20 znaków.

Przywracanie pulpitu z obrazu snapshot

Przed przystąpieniem do przywrócenia pulpitu z zapisanego obrazu Snapshot trzeba zatrzymać pulpit.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-46.png

Dostęp do opcji Snapshots można uzyskać z menu ustawień.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-47.png

Trzeba wybrać zapisany obraz z listy i kliknąć „restore”.

Przewiń do góry