Regulamin użytkowania

Słownik

Termin Definicja
DaDesktop Platforma chmurowa zaprojektowana do prowadzenia interaktywnych szkoleń zdalnych.
szkolenie zdalne Szkolenie prowadzone na odległość (z ang. Live Instructor-Led Online Training) przy wykorzystaniu internetu, w trakcie którego trener i uczestnicy mogą się znajdować w różnych fizycznych lokalizacjach.
Opierają się one na jednoczesnym połączeniu telekonferencyjnym, w którym trener tłumaczy poszczególne zagadnienia, z pracą na zdalnym pulpicie, na którym uczestnik wykonuje ćwiczenia i do którego dostęp posiada trener. Umożliwia to rozwiązywanie bieżących problemów uczestników w każdym momencie trwania kursu.
usługa Dostęp do interaktywnych pulpitów (desktopów) DaDesktop umożliwiających przeprowadzanie szkoleń zdalnych.
subskrypcja Model sprzedaży usługi umożliwiający czasowy (np. dzienny lub miesięczny) dostęp do DaDesktop.
strefa geograficzna Obszar geograficzny, w którym jest fizycznie zlokalizowane centrum danych obsługujące usługę, np. Polska, Warszawa
godziny pracy Okres czasu pomiędzy godziną 8:00 a godziną 20:00 w aktualnej strefie geograficznej.
zaplanowane prace serwisowe Okres niedostępności usługi zapowiedziany z wyprzedzeniem minimum 3 dni, w trakcie którego mogą być prowadzone prace serwisowe powodujące brak dostępu do usług.

Cel

Dostęp do zdalnych pulpitów DaDesktop powinien być wykorzystywany wyłącznie w celu dostarczania szkoleń, konsultacji lub prowadzenia warsztatów w trakcie procesu rekrutacji.

Niedozwolone użycie

Poniższe przykłady wykorzystania DaDesktop są niedozwolone:

  1. Prowadzenie serwisu internetowego lub udostępnianie usług internetowych
  2. Kopalnie Bitcoinów
  3. Testy wydajnościowe

W przypadku wykrycia przypadków niedozwolonego użycia platformy DaDesktop dostęp do usługi zostanie zablokowany bez ostrzeżenia i nie będzie przewidziany zwrot za niewykorzystaną część subskrypcji.

Gwarantowany poziom świadczenia usług

DaDesktop gwarantuje 95% dostępność usług w godzinach pracy.

Zaplanowane prace serwisowe będą wykonywane poza godzinami pracy platformy.

Bezpieczeństwo danych i poufność

Usługa jest dostarczana w stanie „tak jak jest” (as is). DaDesktop nie może zagwarantować poufności i bezpieczeństwa danych udostępnionych na pulpitach. W przypadku, gdy bezpieczeństwo i poufność danych są konieczne prosimy rozważyć zakup „DaDesktop On-Premise” instalowanego na prywatnym serwerze.

Głównym zastosowaniem platformy DaDesktop jest prowadzenie szkoleń zdalnych, więc nie została ona zaprojektowana do pracy z poufnymi lub ściśle tajnymi danymi.

Uwierzytelnianie do pulpitów zostało zaprojektowane z naciskiem na wygodę użytkowania, a nie najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Przewiń do góry